Guia TEL Educaciò Infantil i Cicle Inicial

Aquesta guia ha sigut elaborada per logopedes del CREDA Jordi Perelló. Es una guia d’orientació educativa en el Trastorn Específic del Llenguatge (TEL) per al primer cicle de primària i neix de la necessitat de millorar la resposta educativa dels infants amb TEL.

És una guia pràctica i pretén oferir eines útils als mestres i professionals del món educatiu amb l’objectiu que puguin incorporar-les en la seva tasca diària per facilitar l’evolució d’aquests alumnes. Alhora, creiem que pot ajudar a la detecció d’aquells alumnes amb possibilitat de tenir un trastorn de llenguatge.