El Congrés insta al Govern a millorar la formació de sanitaris i professors en el TEL

La Comissió de Sanitat, Consum i Benestar Social del Congrés dels Diputats ha aprovat per unanimitat una esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista, com a conseqüència d’una proposició no de llei de Ciutadans, per la qual s’insta al Govern a millorar la detecció i formació del professorat en el trastorn específic del llenguatge (TEL).

Es tracta d’un problema que afecta al set per cent de la població infantil a Espanya i que, tal com han assenyalat el diputat de Ciutadans, Diego Clemente, i la diputada de PSOE, Victoria Begoña Tundidor, si no és diagnosticat i tractat a temps provoca conseqüències «irreversibles» en l’edat adulta.

«És necessari una formació adequada de professors i professionals sanitaris perquè entre tots puguin detectar a temps aquests trastorns«, ha dit Clement. De fet, en el text aprovat es demana al Govern millorar la detecció primerenca del TEL harmonitzant i millorant la informació, sensibilització i difusió del coneixement i de les eines disponibles per als professionals sanitaris que tracten amb els menors durant l’etapa d’adquisició del llenguatge.

De la mateixa manera, la Comissió de Sanitat ha sol·licitat millorar la formació específica del professorat quant a l’adaptació curricular a l’alumnat amb aquest trastorn, promovent l’ús dels mitjans tècnics per a transmetre el currículum per mitjans alternatius o complementaris al llenguatge com, per exemple, d’una forma més audiovisual.

Així mateix, els grups parlamentaris han acordat demanar la realització de campanyes institucionals per a donar visibilitat al TEL i, així, afavorir també la detecció primerenca i el seu posterior tractament per part dels professionals dels serveis sanitaris i de l’educació.

Finalment, han demanat que es continuï promovent l’accessibilitat cognitiva de tots els entorns, edificis, processos, béns, productes, serveis, eines i dispositius, com a part «insoluble» de l’accessibilitat universal, recollida en la Convenció Internacional de Drets de les persones amb discapacitat.

Font:https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9582479/12/18/El-Congreso-insta-al-Gobierno-a-mejorar-la-formacion-de-sanitarios-y-profesores-en-el-trastorno-especifico-del-lenguaje.html